DANE

...stają się jednym z ważniejszych elementów przewagi konkurencyjnej.

Firmy w naturalny sposób chcą skorzystać z tego trendu, daje on nadzieję na uzyskanie korzyści biznesowych. Niestety, tylko niektóre próby kończą się sukcesem.


Przykład to wykorzystanie

uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.


Inicjatywy w tych obszarach stają się, obok nowoczesnego raportowania i wizualizacji danych ważne w realizacji kierunku, nie są jednak możliwe bez odpowiedniego przygotowania. Firmy, idąc za ogólnymi trendami, bardzo często kończą efektami zupełnie różnymi od zamierzonych.

Realizacja samego procesu uczenia maszynowego wymaga, poza optymalnym kodem modelu, na którym w pierwszej kolejności skupiają się badacze, zapewnienia wielu innych aspektów.


Moja książka skierowana jest do osób zainteresowanych tym, w jaki sposób poprowadzić organizację w kierunku optymalnego wykorzystania danych dla celów biznesowych, obejmuje elementy kluczowe w osiąganiu sukcesu.


Aspekty te poruszane są w czterech spójnych, uzupełniających się wzajemnie rozdziałach, każdy z nich równie potrzebny, wszystkie tworzą jedną całość. Są nimi:

  • Cel biznesowy i przejście do strategii biznesowej, opisywane w rozdziale pierwszym,

  • Technologia, różne jej aspekty, oraz ułożenie elementów technologicznych w spójną, spełniającą cele biznesowe architekturę, często zaawansowana technologia, obejmująca unikalne algorytmy, przetwarzanie rozproszone, wchodzące w obszary od prostego, ale potrzebnego przetwarzania aż do tematów sztucznej inteligencji,

  • Dane — temat, od którego wychodzimy, zarówno duże, jak i małe, szybko zmienne i te bardziej statyczne, ustrukturyzowane, i te, bez wyraźnej, na pierwszy rzut oka, struktury, surowe, przetworzone, błędne, referencyjne, mające wiele innych cech,

  • Ludzie tworzący zespoły, współpracujący w organizacji i między różnymi strukturami.


Książka kierowana jest zarówno do decydentów — osób mających wpływ na działania organizacji i jej strategiczne decyzje, jak i do osób pracujących operacyjnie w różnych procesach związanych z danymi. Kierowana jest do analityków, architektów, projektantów systemowych, badaczy danych (data scientist), managerów, administratorów, użytkowników systemów analitycznych, czyli do bardzo szerokiej grupy osób.

Celem książki jest pomoc w dostrzeżeniu elementów, które nie zawsze są łatwe do zauważenia w trakcie normalnej pracy. Te właśnie elementy będą szczególnie istotne w osiąganiu sukcesu na różnych poziomach — na poziomie osobistym, na poziomie projektu, programu oraz całej organizacji.Carousel imageCarousel image